فلودارابین

FLUDARABINE

موارد مصرف:

سرطان های CLL , لنفوم غیر هوچکینی و لوسمی Hairycell و هوچکین

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

حساسیت شدید, حاملگی , شیر دهی

هشدار:

تست های کلیوی انجام شود.

عوارض:

کم خونی , خونریزی, نارسایی کلیه , درد قفسه سینه , ضایعات پوستی

نکات:

در صورت استفراغ شدید بعه پزشک اطلاع دهید. بیماری که واکسن ویروس زنده دریافت کرده نباید با این بیمار در تماس باشد.

میزان مصرف:

25 میلی گرم به ازای هر متر مربع از سطح بدن بیمار طی 30 دقیقه از راه وریدی

تداخل داروئی:

اشکال:

تزریقی