داروخانه شبانه روزی دکتر بهروزی

داروخانه منتخب دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران جهت توزیع داروهای خاص

آدرس: شهر ری، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به میدان شاه عبدالعظیم، ابتدای خیابان شهید قدمی (روشن)، پلاک 20

تلفن: 55900403 و 55902211