سفرادین

CEPHRADINE

موارد مصرف:

عفونت ریه , گلودرد چرکی , عفونت گوش میانی , عفونت پوستی , پیشگیری از عفونت در جراحی

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

حساسیت شدید به پنی سیلین ها

هشدار:

دریافت شرح حال از سابقه بیمار در حساسیت به پنی سیلین ها مهم است.

عوارض:

آلرژی , کهیر , اسهال , خارش

نکات:

دوره درمان را کامل کنید. بروز اسهال و تب را به پزشک معالج اطلاع دهید.

میزان مصرف:

250 تا 500 میلی گرم هر 12 ساعت و در انواع شدید عفونت, 1 گرم هر 6 ساعت

تداخل داروئی:

اشکال:

کپسول, ویال , شربت