کالسی پوتریول

CALCIPOTRIOL

موارد مصرف:

ضد پسوریازیس

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

حساسیت شدید دارویی , پوست سر و صورت , افزایش شدید کلسیم خون

هشدار:

علائم بهبودی طی 1 تا 2 هفته ظاهر می شود. در بیماری پسوریازیس شدید کاربرد ندارد.

عوارض:

تحریک پوست به صورت موضعی , افزایش کلسیم خون به علت جذب 6% از این دارو به صورت عمومی

نکات:

پماد فقط روی ظایعه خوب مالیده شود .از تماس آن با چشم جلوگیری شود. در صورتی که طی 2 تا 8 هفته بهبود نسبی حاصل نشد به پزشک اطلاع دهید.

میزان مصرف:

روزانه 2 بار پماد مالیده شود.

تداخل داروئی:

اشکال:

پماد موضعی