بوراکس

BORAX

موارد مصرف:

این دارو ضد باکتری و نرم کننده می باشد و در کرم ها و داروهای ساختگی پوست استفاده می شود.

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

حساسیت شدید , زخم شدید در سطح پوست

هشدار:

این دارو از طریق پوست زخمی و مخاط دهان قابل جذب است و ممکن است آثار سمی آن به صورت اسهال و ضایعات پوستی باشد.

عوارض:

حساسیت موضعی در پوست

نکات:

مواردی از مرک دیده شده است , مصرف مکرر آن ممنوع و بر اساس نظر پزشک مصرف شود.

میزان مصرف:

دفعات و مقدار مصرف متفاوت است.

تداخل داروئی:

اشکال:

پودر