آمینوکاپروئیک اسید

AMINOCAPROIC ACID

موارد مصرف:

خونریزی شدید و حاد ناشی از هیپر فیبرینولیزیس (افزایش آن) کاهش پلاکت خون و درمان مسمومیت با استرپتوکیناز یا اوروکیناز

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

نوزادان , بیماری انعقادی منتشر , عروقی (DIC) , وجود لخته های فعال داخل عروق خونی

هشدار:

محل تزریق را چند دقیقه فشار دهید زیرا ممکن است از محل تزریق نشت بکند.

عوارض:

تشنج , سرگیجه , ضعف , درد عضلانی , درد شکمی , نارسایی کلیه

نکات:

در صورت کاهش حجم ادرار به پزشک اطلاع دهید . به علت کاهش فشار خون به بیمار آموزش داده شود تا از وضعیت خوابیده بی صورت ناگهانی سر پا نایستد.

میزان مصرف:

در ساعت اول 4 تا 5 گرم از راه وریدی و پس از آن 1 گرم در ساعت انفوزیون شود . درخونریزی شدید 100 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم در ساعت اول

تداخل داروئی:

اشکال:

آمپول (تزریقی)