آمینو گلوتتیماید

AMINO GLUTETHIMIDE

موارد مصرف:

افزایش هورمون یا پرکاری غده فوق کلیوی , در درمان (فرعی) سرطان پستان و سرطان پروستات (در مردان) و مهار عمرکرد این غده در بیماری کوشینگ

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

حساسیت مفرط به دارو ولی در موارد سالمندان و عفونت ها و زنان حامله و شیر ده با احتیاط مصرف شود.

هشدار:

این دارو میبایست در بیمارستان مصرف شود .آزمایش های خونی کنترل شوند.

عوارض:

عوارض خونی , سر درد , سرگیجه , راش پوستی , تهوع وبالا رفتن فشار خون و پر مویی

نکات:

در افراد مسن این دارو با خطر بالاتری همراه است . تهوع و استفراغ به تدریج بهبود می یابد . رانندگی و کارهای دقیق در زمان مصرف ممنوع است.

میزان مصرف:

یک قرص 4 بار در روز

تداخل داروئی:

اشکال:

قرص 250 میلی گرمی