آدنوزین

ADENOSINE

موارد مصرف:

حملات تاکیکاردی قلبی (PAT)

فارماکینتیک:

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

حساسیت مفرط , بلوک قلبی درجه 2 و 3 و بیماری سینوس بیمار , در مورد بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.

هشدار:

وضعیت بیمار باید تحت مونیتورینگ کنترل شود , دارو باید بیرنگ و شفاف باشد , محلول آدنوزین باید فاقد بلور باشد , این دارو فاقد ماده نگهدارنده است و مانده آن باید دور ریخته شود.

عوارض:

تاری دید , سر گیجه , درد قفسه سینه , و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد.

نکات:

نوشدیدن قهوه بعد از مصرف دارو مفید نیست . در صورت بروز درد سینه به پزشک مراجعه شود , پس از مصرف دارو برافروختگی صورت بروز میکند , حملات برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند.

میزان مصرف:

میزان مصرف اولیه 6 میلی گرم یکجا و سریع طی 1 تا 2 دقیقه و در صورت لزوم تکرار شود.

تداخل داروئی:

اشکال:

تزریقی (آمپول)