استامینوفن

ACETAMINOPHEN

موارد مصرف:

استامینوفن در تسکیندردهای ملایم تا متوسط، و به عنوان ضدتب بکار میرود.

فارماکینتیک:

جذب استامینوفن از راهخوراکی سریع و کامل و از راه رکتالآهسته میباشد. بطور وسیعی (%90-95)در کبد متابولیزه شده و دفع دارو ومتابولیتهای آن عمدتا از راه ادرارصورت میگیرد.

مکانیسم:

این دارو با مهار ساخته شدنپروستاگلاندینها موجب کاهش تب وکاهش شدت درد میگردد.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ در بیماران دیابتی، احتمالمثبت شدن کاذب تست قند خون وجوددارد. 2 ـ از مصرف سالیسیلاتها یا سایرضدالتهابهای غیراستروئیدی همراه بااستامینوفن بیش از چند روز خودداریشود.

عوارض:

بثورات پوستی، درماتیتآلرژیک، اختلالات خونی و پانکراتیت حاداز عوارض جانبی پس از مصرف طولانیمیباشد. صدمات کبدی متعاقب مصرفبیش از حد آن ایجاد میگردد.

نکات:

در صورت بیماری کبدییا التهاب ویروسی کبد با احتیاط مصرفشود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: مقدار 0/5 تا 1 گرم هر 4 تا 6ساعت و حداکثر g/day 4 مصرف میشود. کودکان: در نوزادان 2 ماهه برایپیشگیری از تب 60 میلیگرم یا 10 mg/kg/day (در صورت ابتلاء به زردیاین مقدار به نصف کاهش خواهد یافت)مصرف میشود. از سه ماهگی تا 1 سال60-120 میلیگرم، از 1-5 سالگی120-250 میلیگرم و سنین 6-12 سالگی250- 500 میلیگرم مصرف میشود که درصورت نیاز میتوان هر 4-6 ساعت آن راتکرار نمود.

تداخل داروئی:

کلستیرامین جذباستامینوفن را کاهش و متوکلوپرامیدموجب تسریع جذب آن میشود.

اشکال:

Pediatric Drops: 100 mg/ml Oral Solution: 120 mg/5 ml Suppository: 125 mg, 325 mg Tablet: 80 mg, 325 mg Acetaminophen Codeine Tablet:Acetaminophen 300 mg + Codeinephosphate 20mg